Doprava
Športový klub má pre záujemcov pripravený táborový autobus, ktorý deti vyzdvihne a po skončení zájazdu odvezie.
V cene je zahrnutá obojsmerná preprava, nakoľko sa cestuje poväčšine deň vopred vo večerných hodinách v cene sú zahrnuté nad rámec tábora 2× obed a 1× raňajky.
 

Možné mestá nástupu a výstupu:
Košice- 25€
Prešov- 25€
Poprad- 40€
Ružomberok- 45€
Žilina- 55€

Trenčín- 60€
Trnava- 65€
Nitra- 60€
Zvolen- 55€
Banská Bystrica- 50€

Aktuálne ceny pre rok 2020

Samozrejme trasa sa upresní podľa záujmu odkiaľ budú ľudia nastupovať, cena a trasa bude na každý turnus upresnená najneskôr týždeň pred začatím aj s časmi nástupu a prívozu.

Ak ste sa rozhodli pre tento druh dopravy je nutné to uviesť aj v prihláške, aby sme vedeli prispôsobiť trasu a počet miest.

Cena dopravného bude vypočítaná individuálne podľa miesta nástupu. Samozrejme cena je aj vrátane rozvozu po ukončení tábora.

Cena dopravného týmto druhom prepravy nie je započítaná v cene tábora.

Cena dopravného sa uhradza priamo vodičovi pri nastupe na tento druh prepravy.

Taktiež ŠK VOUK si vyhradzuje právo neposkytnutia dopravy v prípade, ak by to bolo nerentabilné pre dopravcu alebo zrušenia určitého počtu záujemcov o danú prepravu.