top of page

Pozor prečítaj !:

Milí rodičia a priatelia,
tábor nie je iba o streľbe i keď aj to je súčasťou tohto tábora, ale práve streľba je súčasťou mnohých športov. Tábor je hlavne zameraný na rozvoj fyzickej a psychickej kondície vašich detí, dobrých mravov, s výchovným charakterom, samozrejme, nechýba ani zábava, aby sa k nám aj vracali. Áno, daný tábor je trocha tvrdší (porušenia základného slušného správania sa “odmeňujú” zvyšovaním fyzickej kondície) ako ostatné ponúkané tábory. Avšak to len preto, aby si deti odniesli z neho aj niečo hodnotné. A myslíme, že deti si z nášho tábora odniesli veľa. My sme reálne videli ich zmeny v správaní, to ako sa začali k sebe navzájom správať, starať sa aj jeden o druhého nielen o seba, dávali si na seba navzájom pozor, museli dávať pozor aj na to, čo povedia (hanlivé gestá a slová) aby nevykonávali zbytočne činnosť navyše a fungovalo to. Deti začali rozmýšľať aj o slovách, ktoré vypúšťali z úst. My sme videli konkrétne výsledky a to nás ženie dopredu. My ich nevedieme k násiliu, ale k tomu, aby si uvedomili, že oni majú svoj život vo svojich rukách a iba ich rozhodnutia ho budú smerovať, podľa tohto funguje aj náš tábor. Je veľa iných okolností, ktoré ich v dnešnej dobe môžu zviesť, ale keď budú myslieť triezvo a hlavne sami za seba, už je len na vašej výchove ako sa rozhodnú, my im ukazujeme rôzne smery aj myslenia a v skratke aký je život, a nielen tým čo vravíme, ale aj tým čo vykonávame my. A je už len na vás, rodičoch, či nám budete dôverovať alebo nie. Chceme podotknúť na margo jednej skúsenosti: Ak vy, rodičia, nedôverujete, že robíme dobrú vec pre vaše deti, tak prosím ani neposielajte vaše ratolesti k nám do tábora. My nie sme zaujatí voči žiadnemu účastníkovi. My to nerobíme kvôli peniazom, ale kvôli tomu, že naša mládež vo veľkej miere smeruje zlým smerom! Je pravda, že peniaze sú potrebné, pretože bez nich to nejde. Ale uvedomme si kam smerujú vaše deti?! My sme vo veku, kedy vidíme ako to prebieha v baroch, na diskotékach, atď. Vidíme reálne čo robia deti a nebudeme si klamať, mnohí rodičia nevedia čo stvárajú ich deti, a preto sme prišli s nápadom ako to aspoň troška zmeniť zábavnou formou. Vieme, že nezmeníme celý svet, ale niekde začať musíme. Ročne nám prejde cez ruky cca 150- 200 detí a ak len polovici to dá niečo do života, my budeme spokojní. S pozdravom celý organizačný team Tábora MASH (armycamp.sk)

bottom of page