Základné informácie
Pozor:
ŠK VOUK organizuje 2 druhy letného tábora (funnycamp.sk a armycamp.sk). Ak by si rád vyskúšal oba, zabezpečíme presun z tábora A do tábora B (poprípade naopak) spolu so stravou, nocľahom a dozorom. 

Ubytovanie:

tábor sa uskutoční na východe Slovenka v katastri obce Čukalovce

(mapka na konci stránky)

Spanie:

spanie bude zabezpečené na rozkladacích lehátkach v stanoch, účastníci budú spať v spacákoch, ktoré si zabezpečia vo vlastnej réžii, svoje osobné veci budú mať umiestnené v regáloch pri posteliach.

Stravovanie:

Stravovanie bude zabezpečené reštauráciou, ktorá varí podľa požiadaviek Úradu verejného zdravotníctva.

Informácie ohľadom aktivít nájdete na podstránke "program tábora"

Fotodokumentácia z predchádzajúcich rokov je na našej Fb stránke